Nabízíme moderní připojení k Internetu pomocí kabelových rozvodů TKR. Jedná se o rychlé, profesionální a bezpečné řešení přístupu k Internetu vhodné pro domácnosti, restaurace i firemní přípojky.

Technologii nazývaná Euro DOCSIS, která je použita v naší síti je mezinárodní specifikace pro přenos dat právě po sítích kabelové televize. Tento druh připojení se dlouhodobě ukazuje jako nejspolehlivější, nepodléhající vlivu vnějších faktorů, jako je rušení, příp. meteorologické jevy.  Kapacita komunikačních kanálů mnohonásobně převyšuje  potřeby zákazníka,  jednoduchá instalace, pouhým připojením modemu do účastnické zásuvky, nevyžaduje žádné stavební úpravy ani instalace.

Služba vysokorychlostních přenosů se pro koncové uživatele stává prioritou, protože potřebují zvyšovat rychlost internetu a vyrovnat se s rostoucími přenosy videa a dalších multimediálních aplikací pro komunikaci i zábavu. Naší prioritou je co nejméně zatěžovat zákazníka dodatečnými platbami a závazky. Nabízíme zřízení včetně dodání modemu a zprovoznění služby zcela zdarma.

Výhody našeho připojení

  • vysoká rychlost přenosu v obou směrech Upload/Download
  • neomezený přístup a množství přenesených dat
  • zcela nadstandardní technická podpora
  • nulové zřizovací náklady
  • smlouva na dobu neurčitou bez závazku
  • cenové zvýhodnění pro uživatele TKR