Typy a specifikace rozhraní použitých v kabelovém rozvodu v Lubenci

Rozhraní televizních, rozhlasových a datových služeb:

Rozhraní

Konektor

St. konektoru

Mez. doporučení

RF 40 – 862 MHz

IEC

IEC 169.1.1

IEE802.3-2002

RF 40 – 862 MHz

F

EN 50083-4

DIN 45325

100Base-T

RJ45F

ISO/IEC 8877:1992

IEE802.3-2002

 

Pro datový interface přechodu koaxiálního vedení jsou použity modemy dle standardu
Euro-DOCSIS 1.1